FAT
gaby-1.jpg

FAT Wrocław S.A. jednym ze sponsorów odbudowy pomnika Diany

Fabryka Automatów Tokarskich jako firma od początku swojego istnienia działająca na terenie Wrocławia chętnie włączyła się w projekt odbudowy pomnika Diany we wrocławskim Parku Szczytnickim. Pomnik Diany zdobił przedwojenny park, a zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach w 1945 roku. Teraz po 70 latach dzięki staraniom władz miasta i wrocławian oraz wsparciu sponsorów pomnik powrócił na swoje miejsce.

Uroczystość odsłonięcia pomnika Diany miała miejsce 10 września 2015 roku, a na zaproszenie władz miasta wziął w niej udział prezes zarządu FAT Wrocław S.A. pan Gabriel Joye.

Jesteśmy dumni, że jako firma zakorzeniona we Wrocławiu, mogliśmy finansowo wesprzeć projekt odbudowy pomnika i przyczynić się do kulturalnego rozwoju naszego miasta.

 

 

 

Stel je vraag