Fathaco
25771original-website.jpg

Fabryka Automatów Tokarskich wystawia maszyny na targach:

DATA

MIEJSCE

NAZWA

ORGANIZATOR

2017
02 - 05 V

AFFOLTERN a, A. , SZWAJCARIA

OPEN HOUSE

ARGONAG

2017
06 - 09 VI

POZNAN, POLSKA

MACH TOOL

FAT

2017
18 - 23 IX

HANNOVER, NIEMCY

EMO

FAT

2017
09 - 11 XI

WETZLAR - BLASBACH

OPEN HOUSE

SAEILO